SolutionView

GDPR

Persondata- og sikkerhedspolitik for softwareudviklingsvirksomheden

SolutionView ApS tager din/jeres data alvorligt og er forpligtet til at beskytte din/jeres data. Vi er forpligtet til at overholde alle gældende EU-regler og bestemmelser i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, herunder General Data Protection Regulation (GDPR).

Formål med indsamling af personoplysninger

Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at opfylde vores forretningsmæssige formål og levere vores tjenester. Vi vil aldrig sælge eller overdrage dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke.

 1. 1

  Databehandleraftale
  I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale underskriver vi en databehandleraftale med vores kunder, der beskriver vores ansvar og pligter i henhold til GDPR.

 2. 2

  Beskyttelse af personoplysninger
  Vi vil sikre, at alle personoplysninger, der behandles i forbindelse med vores softwareløsninger, er beskyttet mod uautoris-seret adgang, ændring eller bortkomst.

 3. 3

  Dataminimering
  Vi vil kun indsamle og behandle de personoplysninger, der er absolut nødvendige for at udføre vores tjenester til vores kunder.

 4. 4

  Rettigheder til den registrerede
  Vi vil respektere den registreredes rettigheder til at få adgang til, rette eller slette deres personoplysninger i henhold til GDPR.

 5. 5

  Datasikkerhed
  Vi vil sikre, at vores softwareløsninger opfylder de højeste sikkerhedsstandarder for at beskytte personoplysninger mod uautoris-seret adgang, ændring eller bortkomst

 6. 6

  Datalækage
  Vi vil hurtigt rapportere enhver form for datalækage til vores kunder og relevante myndigheder, og vil samarbejde med dem om at løse situationen.

 7. 7

  Dokumentation
  Vi vil føre en detaljeret dokumentation over vores behandling af personoplysninger, herunder formål, datakilder, datakategorier og databehandlingsprocedurer.

 8. 8

  Træning
  Vi vil sikre, at vores medarbejdere er trænet i GDPR-bestemmelserne og overholder dem i deres daglige arbejde.

 9. 9

  Revisorerklæring
  Vi vil fremskaffe en revisorerklæring om vores overholdelse af GDPR-bestemmelserne efter anmodning fra vores kunder.

Sikkerhed af dine personoplysninger

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang. Alle vores medarbejdere er forpligtet til at overholde vores persondata- og sikkerhedspolitik.

Brug af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside og til at personalisere indholdet til dig. Du kan deaktivere cookies i din browser, men dette kan påvirke funktionen af vores hjemmeside.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne persondata- og sikkerhedspolitik. Vi anbefaler, at du læser privatlivspolitikken for alle hjemmesider, du besøger.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, som vi har indsamlet om dig. Du har også ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte os via e-mail eller telefon.

Ændringer i denne politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik til enhver tid. Alle ændringer vil blive publiceret på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne politik, kan du kontakte os via e-mail eller telefon. hello@solutionview.dk - (+45) 7060 4456.